Za kvalitet usluga u ugostiteljskoj i turističkoj delatnosti u 2017. godini.